Organisation

Kungsbacka kommuns kommunala förskolor och skolor är indelade i tre pedagogiska enheter, Norr, Centrum och Söder. Varje pedagogisk enhet har en ansvarig verksamhetschef och för varje förskola finns en ansvarig rektor.

Stegatorps förskola tillhör pedagogisk enhet Söder. Ansvarig för verksamheten på förskolan är rektor och ansvarig för pedagogisk enhet Söder är verksamhetschef Annika Hellström.

Förvaltningen för Förskola & Grundskola

Stegatorps förskola ingår i område Fjärås-Gällinge tillsammans med:

 • Pepparrotens förskola
 • Prästgårdsängens Förskola
 • Ögärdets Förskola
 • Måå Förskola
 • Gällinge Förskola
 • Olasgårdens Förskola

Rektor Anna Stigsdotter ansvarar för Stegatorps, Olasgårdens och Gällinge förskola.

Lärgrupper

Idag består Stegatorps förskola av sex olika lärgrupper där varje lärgrupp har mellan 11-15 barn, en förskollärare och en barnskötare.

 • Grön, 1-2 år
 • Lila, 1-2 år
 • Orange, 2-3 år
 • Röd, 3-6 år
 • Gul, 3-6 år
 • Blå, 3-6 år

På de sex lärgrupperna finns det plats för cirka 75 barn.