Förskolebarn som leker med tåg

Stora Lokets förskola

Förskolan Stora Loket ligger i anslutning till Åsa Gårdsskolan. Den öppnar höstterminen 2020.

För mer information kontakta;

förskoleadministration via Kungsbacka direkt
info@kungsbacka.se, 0300-83 40 00

eller 

rektor Anna Eriksson

anna.eriksson9@kungsbacka.se

From måndag V 32 går det att nå personalen på förskolan och då på telefonnummer 0300-83 57 53, 0300-83 57 52 eller 0300-83 37 18.

Här kan du läsa mer om Intraprenaden

Kontakta gärna

Stora Lokets förskola

Förskolechef Anna Eriksson
0300-83 68 09