Barn- och elevhälsa

Arbetet med barn- och elevhälsa är en del av förksolans och skolans lärandeuppdrag. Alla som arbetar i förskola och skola ansvarar för att barn och elever trivs, mår bra och är trygga.

Vi har ett barnhälsoteam som är knutet till förskolan. I teamet ingår psykolog Ulla Hansson och rektor förskola Anna Eriksson.

Mer information om barn- och elevhälsa och stöd i förskolan