Om oss

Strannegårdens förskola består utav två hus, Bryggan och Katamaranen. På Strannegårdens förskola arbetar vi  i storarbetslag, vilket innebär att både barn och pedagoger rör sig fritt i huset men under större delen av dagen arbetar vi efter Skolverkets riktlinjer och delar upp barnen i mindre sammanhang. På Bryggan finns hemvisterna Jollen 1-2 år och Ekan 3 år. Katamaranen har hemvisterna Optimistern 3-4 år och Solingen/Flotten 5-6 år. Vi pedagoger arbetar i par och vår föresättning är att vi följer barnet genom förskoletiden från det att barnet skolas in tills dess att barnet slutar.

På Strannegården vill vi skapa en miljö som är stimulerande, lustfylld och inspirerande och det ska även finnas utrymme för lugn och ro. Vår utgångspunkt är att varje barn är kompetent och vi sätter barnet i främsta rummet. Vi arbetar efter teorierna kring relationell pedagogik och för oss är det viktigt att all personal känner alla barn.

Vi arbetar med Vklass som dokumentations- och kommunikationsverktyg för att få er vårdnadshavare delaktiga i den vardagliga verksamheten. 

Vi arbetar efter våra styrdokument Skollagen, Läroplan för förskolan (Lpfö-18), likabehandlingsplan, barnkonventionen samt BITT(bemötande, inflytande, tillgänglighet, trygghet)