Om oss

Strannegårdens förskola består utav två hus, Bryggan (byggt 1991) och Katamaranen (byggt 2003). På Strannegårdens förskola arbetar båda husen i storarbetslag, vilket innebär att både barn och pedagoger rör sig fritt i huset. Husen består av hemvister istället för stängda avdelningar.  Bryggan har hemvisterna Jollen 1-2år och Ekan 3år. Katamaranen har hemvisterna Optimistern 3-4år och Solingen 5år. Vi pedagoger arbetar i par och vår föresättning är att vi följer barnet genom förskoletiden från det att barnet skolas in till dess att barnet slutar.

På Strannegården vill vi skapa en miljö som är stimulerande, lustfylld och inspirerande. Det ska också finnas utrymme för lugn och ro. Vår utgångspunkt är att varje barn är kompetent och vi sätter barnet i främsta rummet. Vi arbetar efter att skapa goda relationer till alla barn och för oss är det viktigt att alla barn känner all personal.

Vi arbetar med Vklass som dokumentations- och kommunikationsverktyg för att få er vårdnadshavare delaktiga i den vardagliga verksamheten. 

Vi arbetar efter våra styrdokument Lpfö18, likabehandlingsplanen, barnkonventionen samt BITT.

Nätverk inför skolstart

Våra kommande skolbarn på Strannegården kallas för Flotten. Två dagar i veckan träffas alla flottenbarn för gemensamma aktiviteter. Vid fyra tillfällen under flottenåret så träffas alla skolförberedande barn från förskoleområde Onsala. Detta för att skapa nätverk och knyta nya kamratband inför kommande skolstart.