Årets händelser

Inskolning

I augusti skolar vi ofta in många nya barn och föräldrar. Då arbetar vi mycket med att alla ska känna sig trygga i gruppen, både gamla och nya barn. På vår förskola arbetar vi med föräldraaktiv inskolning vilket innebär att du som vårdnadshavare följer ditt barn under några dagar och visar och hjälper in till verksamheten. Det ger dig som vårdnadshavare en god möjlighet att lär känna oss pedagoger, ditt barns nya kamrater samt en förståelse för hur vi arbetar och tänker kring verksamheten. 

Vi erbjuder utvecklingssamtal en gång per termin och har ett föräldramöte i början på hösten och ett ev. under vårterminen.

Under året

Många av våra aktiviteter återkommer årligen och nedan presenteras ett axplock av detta.

Någon gång runt höstlovet brukar vi ha ett gemensamt disco med varierande tema hela Strannegården tillsammans.

Under december månad brukar vi ta ett uppehåll från våra projekt och Flottenverksamhet. Detta för att kunna koncentrera oss på julförberedelser och våra upplevelsekalendrar. Vi erbjuder även ett advents pyssel drop-in samt Luciafirande.

Påsken startar vi upp med en påskjakt runt omkring förskolan där vi får en försmak av påskens traditioner innan påskpysslet börjar och som avrundning av påsken har vi en påskfest.

I samband med förskolans dag har vi Strannegårdsloppet. Det är ett prestigesfyllt lopp där alla får medalj och som avslutas med lunch ute i det gröna.

I början på sommaren har vi en sommarfest där barnen uppträder med sång och där föräldrar tillsammans med barnen går en tipspromenad och äter medhavd fikakorg.

Midsommar firar vi med dans kring midsommarstång och traditionella lekar därefter äter vi midsommarlunch.