Våra förbättringsområden

Prioriterade mål 

  • Få alla delaktiga i leken
  • Hitta ett lugn i leken och under en längre tid
  • Bygg och konstruktion
  • Matematik