Organisation

Kungsbacka kommuns kommunala förskolor och skolor är indelade i tre pedagogiska områden, Norr, Centrum och Söder. Varje pedagogiska område har en ansvarig rektor och för varje förskola finns en ansvarig förskolechef.

Strannegårdens förskola ingår i pedagogiskt område Norr, ansvarig för verksamheten på förskolan är rektor Daniel Alfredsson, ansvarig för pedagogiskt område Norr är verksamhetschef Tommy Korsell.

Förvaltningen för Förskola och Grundskola