Våra förbättringsområden

Utifrån enkät från brukare och medarbetare har vi kommit fram till följande förbättringsområden