Trollelyckans förskola

Vindens förskola

Trollelyckans förskola ligger granne med Frillesåsskolan. I vår närhet finns både skog- äng och många roliga lekplatser. Förskolan byggdes ut och den äldre delen renoverades 2014. Samma år fick vi också en upprustning av utemiljö med mycket ny lekutrustning.

Förskolans läroplan, Lpfö98, ligger som grund i vår verksamhet. Vi arbetar varje termin målinriktat utifrån barngruppens behov.

Vårt främsta och viktigaste mål är att varje barn, varje dag går med glädje till och från förskolan!

Från och med januari 2019 kommer det finnas två avdelningar på förskolan som heter Trulle och Trulls. De barn som går på förskolan tillhör Åsagårds skolans och Åsa skolans upptagningsområde. Tillförordnad förskolechef under vt-19 är Kerstin Ekman-Hake.

Vill du veta mera kontakta Kerstin Ekman-Hake
Telefon 0300-83 37 02
kerstin.ekman-hake@kungsbacka.se