Kontakta oss

Förskolans besökadress, telefon och e-post

Vallda Backa förskola
Lekplatsvägen 2 
434 92 Vallda
0300-83 55 20   Lilla huset
0300-83 55 26   Stora huset
valldabackaforskola@kungsbacka.se

Förskolans avdelningar

Tistlarna
0300-83 55 26

Kungen
0300-83 55 27

Nidingen
0300-83 55 28

Lilleland
0300-83 55 20

Malö
0300-83 55 21

Rektor  

Katharina Wikström
0300- 83 58 01
katharina.wikstrom@kungsbacka.se

Verksamhetschef pedagogiskt område Norr

Tommy Korsell
0300-83 57 41
tommy.korsell@kungsbacka.se