Foto: Jeanette Lysén Foto: Jeanette Lysén

Om oss

Vallda Backa förskola ligger i Vallda, 6 km utanför Kungabacka. Vi har nära till skogen, Toråsskolan och till bussen går vi på 5 minuter. Vår utegård är stor och inbjuder till mycket lek och rörelse.

Förskola består av fem avdelningar uppdelat på två hus. Avdelningarna är uppkallade efter fyrar. Dessa är Tistlarna, Kungen, Nidingen, Lilleland samt Malö. 

I det lilla huset finns avdelningarna Malö och Lilleland med barn i åldrarna 1-3 år. Avdelningarna Tistlarna, Kungen och Nidingen med barn i åldrarna 3-6 år finns i stora huset.

I förskolan arbetar vi för att skapa en trygg och stimulerande miljö där lek och lärande går hand i hand. Vi anser att barnen ska få möjlighet att lyckas i sin utveckling och vårt förhållningssätt är stöttande, uppmuntrande och utmanande. Förskolan ska också lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Barnen ska känna sig delaktiga i verksamheten och på så sätt kunna påverka innehållet. Vi arbetar mycket kring frågor som rör vår gemensamma värdegrund.

Alla avdelningar på förskolan besöker skogen regelbundet. Vi ser det som en stor fördel att ha tillgång till skog i närheten .