Organisation

Kungsbacka kommuns kommunala förskolor och skolor är indelade i tre pedagogiska områden, Norr, Centrum och Söder. Varje pedagogiskt område har en ansvarig verksamhetschef och för varje förskola finns en ansvarig rektor. Vallda Backa förskola ingår i pedagogiskt område Norr, ansvarig för verksamheten på förskolan är rektor Katharina Wikström, ansvarig för pedagogiskt område Norr är verksamhetschef Tommy Korsell.