Inflytande

När barnen får vara med och samarbeta och fatta beslut utvecklar de sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer. Därför ska barns behov och intressen finnas med som grund när vi planerar vår verksamhet.

Du som är förälder kan påverka genom att ta kontakt med personalen och genom att delta på föräldramöten eller föräldraråd.

Att svara på vår föräldraenkät är också ett sätt att vara med och påverka.

Drop in

Utöver den dagliga kontakten vid hämtning och lämning har vi föräldramöte då vi har möjlighet att diskutera verksamheten.

Förskolan har minst ett drop in varje termin. Information om dessa får du av personalen på förskolan.

Föräldraråd

Du får gärna engagera dig i vårt föräldraråd. Där träffas man en gång per termin och diskuterar övergripande och aktuella frågor.