Kontakta oss

Förskolans besöksadress 

Motionsvägen 3
434 92 Vallda

Telefonnummer och e-post 

Castor (Rubinen och Smaragden)
0300 - 83 61 53

Pollux (Safiren och Diamanten)
0300 - 83 56 68

Köket
0300 - 83 61 55

valldaklasbergforskola@kungsbacka.se

Verksamhetschef Tommy Korsell
0300-835741
tommy.korsell@kungsbacka.se

Rektor Helen Andersson
0300-835639
helen.c.andersson@kungsbacka.se

Specialpedagog Elinor Bill
0300-836340
elinor.bill@kungsbacka.se