Om oss

Välkommen till Möjligheternas förskola!

Vallda Klasbergs förskola består av två flyglar:
’yngrebarns-flygeln’ Castor och ’äldrebarns-flygeln’ Pollux.
På Castor finns hemvisterna Rubinen och Smaragden.
På Pollux finns hemvisterna Safiren och Diamanten.

På Vallda Klasberg arbetar vi för:

 • Ett öppet och kärleksfullt klimat där alla (barn, pedagoger och vårdnadshavare) känner sig trygga och lyssnade till.

 • En pedagogik där varje persons kompetens och potential (barn som pedagog) synliggörs, tas till vara på och utvecklas. 

 • Ett förhållningssätt som möjliggör genomförande av nya idéer som kommer från både barn, pedagoger och vårdnadshavare. 

 På Möjligheternas förskola är barnen och deras välmående alltid i fokus, vilket innebär att vi hela tiden strävar efter att vara närvarande, lyssnande och intresserade av barnens lek och lärande.

 Vallda Klasberg ligger med närhet till skogen. Där utforskar barnen den yttre miljön i de olika skeenden som ges av varierande väder och årstider.
Vi går till skogen regelbundet, där barnen med spänning kan se förändringar i naturen från vecka till vecka. I vår utemiljö har Vallda Klasberg även förmånen att utforska närområdet med våra två elcyklar.
Vallda Klasberg ligger likaså med närhet till Toråsskolan och ingår i Furulidsområdet. 

Vårt kreativa skapande tar vi med oss både inomhus och utomhus.
Vi hoppas att barnens resa på Vallda Klasberg ska vara fylld av nya upptäckter, lustfyllt lärande och relationer för livet. 

Pollux: 0300 - 83 56 68

Castor: 0300 - 83 61 53

Köket: 0300 - 83 61 55