Våra förbättringsområden

Utifrån enkätresultatet 2018 har vi identifierat följande förbättringsområden som vi kommer fokusera på framöver:

  • Vi ska förbättra och förenkla för vårdnadshavare gällande deras möjligheter att påverka arbetet i förskolan. 

  • Vi ska tydliggöra vår information till vårdnadshavare.