Organisation

Kungsbacka kommuns kommunala förskolor och skolor är indelade i tre pedagogiska områden; Norr, Söder och Centrum.Varje pedagogiskt område har en ansvarig verksamhetschef och för varje förskola finns det en ansvarig rektor.

Vallda Klasbergs förskola ingår i pedagogisk enhet Norr. Ansvarig för verksamheten på förskolan är rektor Helen Andersson, ansvarig för pedagogiskt område Norr är verksamhetschef Tommy Korsell.

Förvaltningen för Förskola & Grundskola