Foto: Gisela Wikner Foto: Amanda Sellersjö Foto: Amanda Sellersjö

Om oss

Vallda Sandö förskola ligger i Vallda, 7 km utanför Kungabacka och nås lätt med buss. Vi har nära till skogen och havet. Våra utegårdar är stora och inbjuder till mycket lek och rörelse.

Förskolan består av fem avdelningar uppdelat på två hus. På stora huset är avdelningarna uppkallade efter fåglar. Dessa är Måsen, Vipan, Ärlan, Tärnan. Lilla huset heter avdelningen Gökboet. 

I det stora huset finns avdelningarna Måsen och Vipan med barn i åldrarna 3-4  år, Ärlan och Tärnan  med barn i åldrarna 1-2 år, på Gökboet går barn i åldern 5-6 år. 

I förskolan arbetar vi för att skapa en trygg och stimulerande miljö där lek och lärande går hand i hand. Vi vill att barnen ska få möjlighet att lyckas i sin utveckling och vårt förhållningssätt är stöttande, uppmuntrande och utmanande. Förskolan ska också lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn och vi utgår från att varje barn är rikt, intelligent och kompetent med en inneboende kraft och vilja att utforska och lära tillsammans genom lek och socialt samspel. Barnen ska känna sig delaktiga i verksamheten och på så sätt kunna påverka innehållet. Vi arbetar mycket kring frågor som rör vår gemensamma värdegrund.

Alla avdelningar på förskolan besöker skogen regelbundet. Vi ser det som en stor fördel att ha tillgång till skog i vår närmiljö.