Arbete mot mobbning, likabehandlingsplan

Alla förskolor ska ha en plan mot kränkande behandling. På denna sida hittar du vår plan.

Syftet med en plan mot kränkande behandling är att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling i förskolan skolan.

Via länken nedan hittar du mer information om förskolans ansvar och var du kan vända dig om nu har frågor
Mobbning och trygghet

Via länken nedan hittar du Vallda Sandö förskolas likabehandlingsplan
Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallda Sandö förskola