Praktisk information

Sjuk och friskanmälan

När ditt barn blir sjukt eller av annan anledning inte kommer till förskolan enligt schema ska detta anmälas till avdelningen via telefon eller mail innan klockan 07:30 första dagen frånvaron gäller. Meddela oss också när barnet kommer tillbaka igen, helst dagen innan.

På Region Hallands hemsida finns broschyren Hur gör vi när barnen blir sjuka. Informationen riktar sig till föräldrar med barn i förskolan och är tänkt som en vägledning. Klicka på länken för att komma till broschyren
Hur gör vi när barnen blir sjuka?

Måltider

Klicka på länken för att hitta förskolans lunchmenyer.
Vad blir det för lunch?

Mer information om maten som vi serverar på våra förskolor i Kungsbacka, hur vi bestämmer maten och hur vi gör den med mera hittar du via länken nedan
Maten i förskolan

Olycksfallsförsäkring

Kungsbacka kommun har en kollektiv olycksfallsförsäkring för förskole- och skolbarn. Försäkringen gäller när ett barn eller en elev har skadat sig genom ett olycksfall.

Du hittar mer information om försäkringen och hur du anmäler en skada via länken nedan 
Kungsbacka kommuns olycksfallsförsäkring

Öppettider

Våra öppettider är anpassade till det som kallas normalarbetstid. Möjlighet till barnomsorg på kvällar och helger finns på Signeshus förskola i centrala Kungsbacka.
Omsorg på kvällar och helger

Max fyra dagar per år har vi gemensam utbildning för all personal på förskolan. Under våren 2019 gäller detta följande datum: 29 maj. Meddela oss om du behöver omsorg dessa datum. Vi erbjuder då ett alternativ, det kan till exempel vara plats på en annan förskola.

Meddela oss om du behöver omsorg dessa datum. Vi erbjuder då ett alternativ; det kan till exempel vara plats på annan förskola. 

Under sommaren, oftast vecka 28-31, anpassar de kommunala förskolorna verksamheten till efterfrågan. Det innebär att vi har öppet på ett urval förskolor. 

E-tjänst för barnomsorg

Kungsbacka kommun har en e-tjänst där du som har en e-legitimation närsomhelst kan ändra barnets schema, ändra kontaktuppgifter eller inkomstuppgift med mera. Via länken hittar du vår e-tjänst
Självbetjäning och blanketter