Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Alla förskolor ska ha en plan mot kränkande behandling. Syftet med en plan mot kränkande behandling är att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling i förskolan skolan.

Varla Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Via länken nedan hittar du mer information om förskolans ansvar och var du kan vända dig om nu har frågor

Mobbing och trygghet