Om oss

Varla förskola består av tre avdelningar; Solen, Månen och Stjärnan.

Vi delar in barnen i mindre grupper som två pedagoger ansvarar för. Vi håller oss inom Skolverkets rekommenderade riktmärken med antal barn per grupp vilket innebär att 1-3 åringarna är upp till 12 till antalet och 4-5 åringarna upp till 15. Solen har sin verksamhet på det övre planet. Månen och Stjärnan på det undre planet.

Vår förskola arbetar medvetet med att utveckla barns sociala samspel. Att lyssna till varandra, respektera varandra och hjälpa barnen att lösa konflikter och andra dilemman genomsyrar verksamheterna på alla avdelningar.