Barn- och elevhälsa

Arbetet med barn- och elevhälsa är en del av förskolans och skolans lärandeuppdrag. Alla som arbetar i förskola och skola ansvarar för att barn och elever trivs, mår bra och är trygga.

Vi har ett barnhälsoteam som är knutet till förskolan. Barn som behöver någon form av särskilt stöd får oftast det av pedagogerna i barngruppen. Personalen på förskolan kan få handledning och fortbildning om det behövs för att möta barnet. Det finns också möjligheter till insatser från till exempel tal-, hörsel- eller specialpedagoger. 

Mer information om barn- och elevhälsa och stöd i förskolan