Organisation

Kungsbacka kommuns kommunala förskolor och skolor är indelade i tre pedagogiska områden, Norr, Centrum och Söder. Varje pedagogiskt område har en ansvarig verksamhetschef och för varje förskola finns en ansvarig förskolechef.

Varla förskola tillhör pedagogiskt område Centrum som är en av tre pedagogiska enheter i Kungsbacka kommun. Centrums pedagogiska område arbetar utifrån ett 1-16 årsperspektiv.