Foto: Hannah Larsson

Villa Emilia förskola

Förskolan Villa Emilia flyttade v. 32 till Teatergatan 12- 14, Söderstaden. Detta beror på att platsen på Kungsbacka Sportcenter där byggnaden stod tidigare behövde frigöras i samband med bygget av det framtida badhuset. Lokalen på Teatergatan blir en tillfällig lösning och på sikt går flyttlasset till Sommarlusthuset, Sommarlustvägen. Än så länge är driftstarten i dessa lokaler oklar. Förskolan är en Reggio Emilia inspirerad förskola och startades hösten 2008. Förskolan ingår i pedagogiskt område Centrum.

Vision Villa Emilia -

Villa Emilia ska vara en mötesplats där vi tar till vara på ALLAS kompetenser. Där varje barn har sin egen läroprocess och får utvecklas i sin egen takt. En förskola där barnens delaktighet står i fokus, deras ambitioner och deras lust får leda oss framåt i våra projekt. Där barnen, deras familjer och pedagoger tillsammans möter världen utanför och är delaktiga i något större.

Kontakta gärna

Förskolan Villa Emilia
0300-83 65 80
villaemiliaforskola@kungsbacka.se

Förskolechef Maria Dahlen 
0300-83 45 59 
maria.dahlen@kungsbacka.se

Fler kontaktuppgifter