Kolla Backe förskola

På Kolla Backe förskola ska alla känna sig välkomna!

Välkomnande ska vara ett grundläggande förhållningsätt som når alla barn, föräldrar och personal. Samarbetet på förskolan ska innehålla glädje, trygghet samt att våga utmana konstruktivt.

Vi levererar främst genom att alla barn ska bli sedda genom relationell pedagogik och målstyrt pedagogisk innehåll och undervisning. Vi tänker nytt genom att våga vara nyfikna tillsammans med barnen och lyssna in deras intressen och behov. Vi växer av att upptäcka världen och värden tillsammans med barnen.

Förskoleåren och tiden här ska upplevas som den bästa tiden i barnens liv!

Kolla Backe förskola

Telefon: 0300-83 56 35, 0300-83 56 36, 0300-83 56 37

Förskolechef Kajsa Envall
0300-83 77 16
kajsa.envall@kungsbacka.se