Arbete mot mobbning, likabehandlingsplan

På den här sidan hittar du information om hur vi arbetar för att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling i förskolan.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Furulidsområdets förskolor Läsåret 2020/2021

Via länken nedan hittar du mer information om förskolan ansvar och var du kan vända dig om du har frågor.

Mobbning och trygghet