Inflytande

När barnen får vara med och samarbeta och fatta beslut utvecklar de sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer. Därför ska barns behov och intressen finnas med som grund när vi planerar vår verksamhet.

Du som förälder kan påverka genom att ta kontakt med personalen och genom att delta på föräldramöten eller föräldraråd.

Att svara på vår föräldraenkät är också ett sätt att vara med och påverka.

Utvecklande samtal om ditt barn

Hos oss ska hämtningen vara en glädjefylld stund där du som vårdnadshavare får ägna all uppmärksamhet åt ditt barn. Pedagogen berättar mycket kort hur dagen har varit. Om du har några frågor eller funderingar bokar vi mer än gärna in ett möte där vi kan prata mer om ditt barns utveckling, tider för dessa utvecklande samtal erbjuds också varje läsår.