Om oss

Förskolan består av tre hemvister: På Tussilago finns de största barnen, Vitsippan med barn mellan cirka 3-4 år, Blåsippan med barn 1-2 år.

På förskolan arbetar både förskollärare och barnskötare i ett arbetslag och de delar upp sig och ansvarar för varsin hemvist. Med den varierande kompetensen har vi goda förutsättningar att erbjuda en verksamhet där omsorg och lärande bildar en helhet. 

En dag på förskolan

På förskolan planerar vi våra dagar för att på ett balanserat sätt växla innehållet på dagen mellan planerade aktiviteter, fri lek och vila. Varje dag ger vi barnen möjlighet till både planerade och spontana aktiviteter såväl inomhus som i våra härliga utomhusmiljöer. Vi lär genom leken och den har en stor plats i vår verksamhet. 

Under dagen samlas barnen i våra grupper. Vi värnar om relationens betydelse och det mindre sammanhanget skapar mod och trygghet för barnet att pröva nya framgångsrika möten andra stunder på dagen.

När vi går ut får barnen själva försöka klä på sig, ibland hamnar skorna på fel fot och vi vuxna får hjälpa till. Men det är ett tillfälle för att träna eget ansvar, hjälpa varandra och kommunicera.

Beroende av barnens behov ser vilan olika ut. Det kan vara att sova, lyssna på saga eller musik, massage eller bara en lugn stund tillsammans.

Hos oss ska hämtningen vara en glädjefylld stund där du som vårdnadshavare får ägna all uppmärksamhet åt ditt barn. Pedagogen berättar mycket kort hur dagen har varit. Om du har några frågor eller funderingar bokar vi mer än gärna in ett möte där vi kan prata mer om ditt barns utveckling, tider för dessa utvecklande samtal erbjuds också varje läsår.

Öppning och stängning sker gemensamt på förskolan.

Folder om Lyngfjälls förskola 2018-19