Organisation

Vi som arbetar här är förskollärare och barnskötare. Vi har även tillgång till specialpedagog som arbetar med handledning av personal och kompetensutveckling.

Kungsbacka kommuns kommunala förskolor är indelade i tre pedagogiska områden: Norr, Centrum och Söder. Varje pedagogisk enhet har en ansvarig verksamhetschef och för varje förskola finns en ansvarig rektor.

Lyngfjälls förskola ingår i pedagogisk område Norr. Ansvarig för verksamheten på förskolan är rektor Helen Andersson och ansvarig för pedagogisk enhet Norr är verksamhetschef Tommy Korsell.

Via länken finner du mer information om förvaltningen för Förskola & Grundskola

Förvaltningen för Förskola & Grundskola