Synpunkter och klagomål

Att få synpunkter på vårt arbete hjälpen oss att utveckla förskolan. Vi vill därför gärna att du kontaktar personalen på förskolan om du har klagomål eller synpunkter på det som händer i förskolan.

Om det inte löser problemet, eller som du vill prata med någon annan ska du kontakta rektorn eller verksamhetschefen för den pedagogiska enheten.

Rektor Helen Andersson
0300-835639
helen.c.andersson@kungsbacka.se

Verksamhetschef Tommy Korsell
0300-835741
tommy.korsell@kungsbacka.se

Mer information om hur vi i Kungsbacka kommunala förskolor arbetar med synpunkter och klagomål hittar du via länken nedan.

Synpunkter och klagomål