Cykla

Kungsbacka kommun är en av de kommuner i Västsverige som bygger flest nya gång- och cykelvägar.

Sedan mitten av 80-talet har Kungsbacka kommun haft en planering för utbyggnad av gång- och cykelvägar. Styrdokumentet har benämnts ”Gång- och cykelplan för Kungsbacka kommun” och planen har verkat som utbyggnadsplan för det övergripande gång- och cykelnätet.

2017 har vi antagit komunens första gång- och cykelstrategi. Strategin är politiskt beslutad och ger mål och riktning för arbetet med gång- och cykeltrafiken i kommunen. Gång- och cykelplanen kommer att ändra form och bli en åtgärdsplan som beslutas av förvaltningschefen för Teknik.

Aktuella projekt

Information om nya gång- och cykelvägar hittar du under Byggprojekt.