Foto: Adam Folcker Foto: Adam Folcker Foto: Adam Folcker Foto: Adam Folcker Foto: Adam Folcker Foto: Adam Folcker

Cykla i Kungsbacka

Kungsbacka har en härlig natur med närhet till hav och skog. Det finns många gång- och cykelvägar för dig som vill upptäcka kommunen med cykel.

Vill du vidga dina vyer och cykla utanför Kungsbacka stad finns tre cykelleder inom Kungsbacka kommun och Halland:

  • Kattegattleden
  • Cykelspåret
  • Sverigeleden

Kattegattleden

Kattegattleden ersätter Ginstleden och invigdes 2015. Den är Sveriges längsta turistcykelled och sträcker sig 35 mil från Helsingborg i söder, hela vägen genom Halland, och upp till Göteborg i norr. Leden går nära havet och är i stort sett bilfri.

Cykelspåret

Cykelspåret har uformats av Cykelfrämjandet i Halland för att främst ge dig inlandets och de djupa skogarnas Halland. Du får cykla på stigar och gamla banvallar, och får se sjöar, ängar, hagar, fornminnen, städer och mysiga byar. Cykelspåret är 289 km lång. Det finns flera olika övernattningsmöjligheter längs leden.

Sverigeleden

Sverigeleden är avsedd för svenska och utländska turister och den sträcker sig över hela Sverige. Den ansluter vid större färjehamnar och är därför lätt att nå.

Vägarna har inte mycket biltrafik och håller god standard. En del av leden går genom Kungsbacka och fortsätter söderut genom Halland.

All information om Sverigeleden finner du i tre inbundna kartböcker, Turist & Cykelguide Sverige, som finns i vissa kartbutiker och hos välsorterade bokhandlare. Kartor finns också hos Svenska cykelsällskapet.

Cykla i skog och mark

Det blir allt mer populärt att cykla mountainbike i skog och mark. Men tänk på att du inte får cykla överallt, till exempel inte över någons tomt, i en plantering eller på mark som lätt kan skadas.

Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida.