Planering för cykel

I Kungsbacka har vi en övergripande gång- och cykelstrategi, samt en gång- och cykelplan som är en mer detaljerad åtgärdsplan.

Att ta sig fram till fots eller med cykel ska vara det naturliga förstahandsvalet av färdmedel för resor inom kommunens tätorter. För de som vill ta sig mellan kommunens tätorter till fots eller med cykel ska en attraktiv cykelväg finnas med hög framkomlighet och säkerhet. Det är Kungsbacka kommuns målbild för gång- och cykeltrafiken.

Strategi och plan

Kungsbackas gång- och cykelstrategi antogs av nämnden för Teknik i maj 2017. Det är ett dokument som ska ge långsiktig riktning och mål för kommunens arbete med gång- och cykeltrafiken.

Gång- och cykelplanen är en plan för åtgärder som ska leda till att vi kommer närmare de målbilder som beslutats i strategin. Den nuvarande planen sträcker sig över åren 2018-2021 och antogs av nämnden för Teknik i januari 2018.

Mer information

Trafikingenjör Jon Weihard
0300-83 74 98
jon.weihard@kungsbacka.se