Betalning via faktura

Från och med oktober 2017 betalar du dina färdtjänstresor i Kungsbacka via faktura.

Har du frågor om din faktura?

Kontakta Hallandstrafiken
0771-750 600