Får jag ta med någon?

Observera att det är skillnad mellan en medresenär och en ledsagare.

Medresenär

Vill du ha sällskap under resan har du som färdtjänstberättigad möjlighet att ta med en person utan färdtjänsttillstånd. Detta kallas för medresenär.

Medresenären och du påbörjar resan tillsammans och ni följs åt under hela resan. Du kan alltså inte plocka upp eller släppa av en medresenär längs med resan. Vill du ta med en medresenär måste du meddela detta när du beställer resan.

Medresenären betalar en egenavgift för vuxen eller ungdom enligt samma färdtjänsttaxa som du. Hemtjänstpersonal eller personlig assistent reser med dig gratis mot uppvisande av tjänstelegitimation eller legitimation och tjänstebevis.

Ledsagare

Om du på grund av din funktionsnedsättning behöver hjälp under själva resan - och hjälpbehovet inte kan tillgodoses via den reseservice som erbjuds - kan du ansöka om att få ta med en ledsagare. Beviljas du ledsagare åker denne med gratis. Ledsagare ska alltid börja och avsluta resan tillsammans med färdtjänstberättigad och får inte själv vara färdtjänstberättigad.

Resa med djur

Husdjur och ledarhund får medfölja vid färdtjänstresa. Dessa kan hänvisas till särskilda fordon eftersom man måste ta hänsyn till allergier. Djuren ska förvaras i väska, bur eller motsvarande under färd. 

Kontakta gärna

Färdtjänsten
0300-83 84 20
Telefontid tisdag och torsdag klockan 10-12

Övrig kontorstid kan du kontakta kommunens kundcenter Kungsbacka direkt
0300-83 40 00