Färdtjänsttillstånd

Ditt beslut om färdtjänst ses som ett personligt färdtjänsttillstånd.

Vid varje resa ska godkänd fotolegitimation medföras. Det behövs allså inte något särskilt kort för att åka färdtjänst, utan det du visar upp är din legitimation.

Antal resor

Av beslutet framgår hur länge ditt färdtjänsttillstånd gäller, antal beviljade resor och vilka resor tillståndet omfattar. Antalet resor är begränsat till 360 enkelresor per kalenderår. Vid kortare tillståndsperiod än kalenderår ska antalet enkelresor delas proportionellt mot längden på den kortare tillståndsperioden.

Bilstöd

Är du fordonsförare och beviljats parkeringstillstånd för rörelsehindrade eller bilstöd beviljas du max 50 enkelresor per kalenderår. Detsamma gäller då förälder erhållit bilstöd på grund av barnets funktionsnedsättning, det vill säga max 50 enkelresor per kalenderår. Ej uttnyttjade resor från ett kalenderår kan inte föras över till ett annat.

Ny ansökan

Finns ett fortsatt behov av färdtjänst efter giltighetens slut, ska alltid en ny skriftlig ansökan göras minst en månad före tillståndets utgång. Som färdtjänstresenär ansvarar du själv för detta. Behovet av färdtjänst prövas då på nytt.

Om du flyttar

Färdtjänsttillståndet avslutas i Kungsbacka kommun vid ändrad folkbokföringsort eller om behovet av färdtjänst upphör på grund av ändrade förhållanden.

Kan återkallas

Färdtjänsttillståndet får återkallas om förutsättningarna för tillståndet inte längre finns. Det kan gälla både tillståndshavarens förändrade funktionshinder och förbättrad tillgänglighet i kollektivtrafiken.

Nämnden för Teknik kan på eget initiativ ompröva pågående tillstånd om ändrade förhållanden föreligger.

Kontakta gärna

Färdtjänsten
0300-83 84 20
Telefontid tisdag och torsdag klockan 10-12

Övrig kontorstid kan du kontakta kommunens kundcenter Kungsbacka direkt
0300-83 40 00