Hur beställer jag en resa?

Färdtjänstresorna beställs och avbokas på telefon 0771-900 500. Beställningen tas emot hela dygnet både vardagar och helger.

Börja alltid beställningen med att tala om ditt namn och ditt personnummer samt varifrån du vill åka och vart resan skall gå. Personalen kan via sitt planeringssystem se om du som ringer är färdtjänstberättigad.

Samordning

Du får alltid veta exakt hämtningstid vid beställningen. För att möjliggöra samåkning med övriga resenärer får du vara beredd på att få en hämtningstid som kan avvika upp till högst 45 min från den tid du önskar. Om du har en tid som du måste passa så tala om detta vid beställningen. Du blir då anvisad en passande avgångstid.

Undantag från samåkning

Undantag från samåkning kan beviljas färdtjänstberättigad som på grund av sin funktionsnedsättning inte kan genomföra samordnade resor. Behovet skall kunna styrkas av läkare med specialkunskap om funktionsnedsättningen. Ansökan om särskilda behov finns hos färdtjänsten. 

Avbokning

Beställd resa skall avbokas senast 60 minuter före resans start. Avbokning av resa kan göras dygnet runt.

Boka via internet

Kontakta kommunens färdtjänstutredare så får du dina inloggningsuppgifter. Sedan bokar du själv via Hallandstrafikens hemsida.

Kontakta gärna

Färdtjänsten
0300-83 84 20
Telefontid tisdag och torsdag klockan 10-12

Övrig kontorstid kan du kontakta kommunens kundcenter Kungsbacka direkt
0300-83 40 00