Hur och när får jag resa?

Du kan resa med färdtjänst hela dygnet. Mellan klockan 00.15 och 04.00 gäller nattaxa.

Trafikeringsområde

Resans mål skall vara beläget inom kommunerna Kungsbacka, Mölndal, Härryda, Mark, Varberg eller Göteborg.

Allmän reseservice

Utförs av föraren vid behov. På din begäran ska föraren hjälpa dig in och ut ur fordonet samt till och från porten. Föraren hjälper dig även med säkerhetsbälte och andra hjälpmedel och med handbagage motsvarande två kassar.
Observera att du inte får denna hjälp om beviljad ledsagare medföljer på resan.

Särskild reseservice

Bärhjälp med hjälp av trappklättrare. På resenärens egen begäran ges även följande service: Hjälp till och från porten eller fastighetsgränsen (ledsagning, bagage och handikapphjälpmedel). Stöd vid förflyttning till och från bostad och besöksplats. Observera att du inte får denna hjälp om beviljad ledsagare medföljer på resan. 

Kontakta gärna

Färdtjänsten
0300-83 84 20
Telefontid tisdag och torsdag klockan 10-12

Övrig kontorstid kan du kontakta kommunens kundcenter Kungsbacka direkt
0300-83 40 00