Resegaranti

Resegaranti för färdtjänstkunder i Kungsbacka kommun.

Villkor

Resegarantin gäller om du ringer och meddelar beställningscentralen att din resa blivit försenad 30 minuter eller mer, eller att senast frammetid inte hållits.

Du kan få ersättning i form av en eller flera garantiresor, beroende på vad som hänt.

Ring vid försening

Om bilen är mer än 10 minuter försenad ska du genast ringa beställningscentralen. Då kan vi göra en sökning efter var bilen är.

Om bilen vid hämtningen är mer än 30 minuter försenad kan du bli kompenserad via resegarantin. Men för att kunna få ersättning är det nödvändigt att du rapporterar förseningen till beställningscentralen. Det går bra att ringa in detta efter resan.

Synpunkter och klagomål

Om du har synpunkter eller klagomål på din resa ska du kontakta kundtjänsten hos företaget Samres. Kungsbacka kommun har upphandlat Samres från 1 april 2016 för att hantera synpunkter och klagomål på resor med färdtjänsten:

Telefon 077-441 10 00
E-post kundtjanst.kungsbacka@samres.se

Samres utreder klagomålen och avgör om du som resenär har rätt till en garantiresa.

Undantag

Garantin gäller inte omständigheter som ligger utanför Hallandstrafikens och våra operatörers möjlighet att påverka, exempelvis:

  • Besvärligt väder, till exempel snö och halka. Vi sätter alltid säkerheten först!
  • Trafikhinder i form av olyckor eller annat som sätter stopp för framfart på vägen.
  • Vid planerade trafikförändringar som vi har informerat om.
  • När det är strejk.

Kontakta gärna

Färdtjänsten
0300-83 84 20
Telefontid tisdag och torsdag klockan 10-12

Övrig kontorstid kan du kontakta kommunens kundcenter Kungsbacka direkt
0300-83 40 00