Resor för arbete, daglig verksamhet eller studier

Arbets-, daglig verksamhets- och studieresor är till för dig som har en funktionsnedsättning och inte kan resa med allmän kollektivtrafik till och från sysselsättning på egen hand.

För att få utnyttja den här typen av resor, måste du ha en löneanställning på minst 25 procent eller statligt studiestöd enligt studieförordningen.

Dessa resor ansöks om skriftligen senast 14 dagar innan sysselsättningen börjar. I samband med ansökan bifogar du ett intyg som styrker anställning, daglig verksamhet eller studier. Ansökningsblanketten hittar du i länken här ovan. 

 

Kontakta gärna

Färdtjänsten
0300-83 84 20
Telefontid måndag-fredag klockan 10-12

Övrig kontorstid kan du kontakta kommunens kundcenter Kungsbacka direkt
0300-83 40 00