Vad är en färdtjänstresa?

En färdtjänstresa är en enkelresa utan uppehåll under resan.

Det innebär att fordonet inte väntar när du uträttar ett ärende utan en ny resa måste beställas för återresan. För att minska din väntetid bör fram- och återresa beställas samtidigt.

Resor som inte ingår

Beslut om färdtjänst omfattas inte av resor där stat, kommun, landsting, organisation, företag eller annan betalningsansvarig finns, till exempel sjuk- och behandlingsresor.

Kontakta gärna

Färdtjänsten
0300-83 84 20
Telefontid tisdag och torsdag klockan 10-12

Övrig kontorstid kan du kontakta kommunens kundcenter Kungsbacka direkt
0300-83 40 00