Busshållplatser

Kommunen har ansvar för alla hållplatser i Kungsbacka stad. I övriga kommunen där Trafikverket är väghållare är de som ansvarar för hållplatserna eftersom hållplatsen tillhör vägen.

Under de senaste åren har i stort sett alla hållplatser i Kungsbacka stad byggts om och tillgänglighetsanpassats.

Även Trafikverket arbetar med att bygga om och tillgänglighetsanpassa de hållplatser de ansvarar för. De hållplatser som har flest påstigande prioriteras.

Hallandstrafiken ansvarar för alla väderskydd och ställer ut nya där behovet är som störst.