Busskort

Från och med 2015 erbjuds gymnasieelever och personer över 65 år i kommunen fria busskort.

Seniorkort från och med 1 april 2015

Kommunen erbjuder seniorkort i samarbete med Västtrafik från och med 1 april.

  • Erbjuds till personer över 65 år som är skrivna i Kungsbacka kommun
  • Kortet är personligt
  • Kortet gäller dygnet runt för resor inom Kungsbacka kommun
  • För resor utanför kommunen, till exempel till och från Göteborg, kan man ladda kortet med pengar att använda för resan. Detta görs på Västtrafiks ordinarie försäljningsställen.

I mars får den som är över 65 år ett brev från Västtrafik med information om erbjudandet. Därefter skickas information ut löpande till personer som fyller 65 år.

För mer information om seniorkorten, kontakta Västtrafiks kundservice, 0771-41 43 00.

Busskort för gymnasieelever

Information om busskort för gymnasieelever hittar du via länken nedan.

Busskort för gymnasieelever