Närtrafik

Närtrafiken är ett komplement till den ordinarie busstrafiken i ett område där det sällan eller aldrig går någon buss.

Du som bor i sådant område har möjlighet att göra 20 enkelresor per månad, från hemadressen till utvalda hållplatser i det närmaste samhället, för att handla eller åka vidare med buss.

Det är Hallandstrafiken som ansvarar för närtrafiken och du gör din beställning via telefon hos Hallandstrafikens Kundcenter 0771-750 700, senast en timma före önskad avresetid.

Resan utförs med taxi och samordnas med andra anropsstyrda resor.

Närtrafik kan bokas när:

  • man, räknat från bostaden, har längre än två kilometer till någon busshållplats.
  • hållplats finns inom två kilometer men busstur saknas inom plus/minus en timma från önskad avresetid.

Du kan önska resa på helgfria vardagar mellan 08.00-17.00. Tiden du får kan dock skilja upp till en timma från önskad restid. Om det finns andra anropsstyrda resor att samplanera med kan det därför innebära att du får en tid både före 08.00 och efter 17.00

För att göra det enkelt för dig att beställa kommer Kundcenter att registrera dig som Närtrafikkund när du kontaktar oss första gången.

Pris

Närtrafikresan betalas kontant direkt till chauffören. Vid övergång till/från buss betalas ny avgift. Priset gäller oavsett antal zoner mellan 08.00-17.00.

Vuxen: 25 kronor

Barn/skolungdom: 18 kronor