Sommarlovskort för skolelever

Det blir inget sommarlovskort med fria resor för skolelever 2019. I år finns det inget statligt bidrag till det.

Även om regeringen under 2018 utlovade sommarlovskort under en treårsperiod finns det i år inga pengar avsatta i budgeten för sommarlovskort. Det innebär att det inte finns några statliga pengar för att kunna dela ut sommarlovskort till kommunens skolelever.

Erbjudandet var ett samarbete mellan Region Halland och kommunerna och möjliggjordes genom ett statligt stöd. Det var tänkt att det statliga stödet skulle finnas i tre år, 2018–2020, men i den nuvarande riksdagsbudgeten finns inga medel avsatta för detta.

Fritidskort

Sommarlovskortet är likvärdigt med fritidskortet. Det täcker samma geografiska område och gäller i hundra dagar. Pris och mer information om kortet kan du läsa om på Västtrafik.