P-böter

Det finns två sorters p-böter, beroende på vilken sorts mark du står parkerad på:
  • parkeringsanmärkning som utfärdas på allmän plats (torg och gator)
  • kontrollavgift som utfärdas på tomtmark

På gator och torg

Får du en parkeringsanmärkning på allmän plats ska du betala till bankgiro 5051-6905 (Transportstyrelsen). Du har åtta dagar på dig från dagen när anmärkningen är utskriven.

Får du en kontrollavgift ska du betala till bankgiro 426-4610 (Kungsbacka kommun). Ärendenummer ska anges på meddelanderaden.

Om du inte har betalt i tid får du en påminnelse (erinran) som är ställd på samma belopp. Ingen avgift är alltså pålagd.

Om du inte betalar erinran får du en påminnelse (åläggande) till, med en extra förseningsavgift på 150 kronor. Påminnelsen kommer från företaget Intrum som kommunen samarbetar med i dessa ärenden. Det är viktigt att du betalar påminnelsen för att avsluta ärendet hos Intrum. Betalas inte påminnelsen från Intrum så blir det ett inkassoärende med en avgift på 180 kronor. 

Om inte påminnelsen betalas tar Kronofogden över.

Avgifter (2017)

200 kronor: Detta är den lindrigaste typen som fås om man till exempel inte erlagt avgift på betalparkering eller har stått för länge på tidsbegränsad parkeringsplats.

300 kronor: Detta belopp får man om man parkerar där det råder parkeringsförbud, till exempel på grund av städning en viss dag, gångfartsområde eller på vändplats.

500 kronor: Detta belopp används vid allvarligare felparkeringar, till exempel på reserverad plats för rörelsehindrad, på gångbana, för nära övergångsställe, på lastplats, på laddplats, med mera.

När det gäller kontrollavgift på tomtmark beslutar markägaren själv, med vissa begränsningar, om parkeringsregler och övervakning. Kontrollavgifterna får inte överstiga de avgifter som kommunen tar ut samt att vägmärken måste finnas på platsen om vilka regler som gäller.

Om du vill bestrida

Om du vill bestrida en parkeringsanmärkning ska du vända dig till Polisen. Du kan också be om rättelse om något är felaktigt. Men du ska alltid betala in parkeringsanmärkningen även om du vill bestrida den. Om du får rätt får du tillbaka pengarna i efterhand.

Får du en kontrollavgift har denna utfärdats av det bolag tomtägaren anställt för övervakning. På fastigheter ägda av kommunen är det i de flesta fall kommunens egna parkeringsvakter som övervakar, och det är därför kommunen som begär in kontrollavgiften.

Hos vem man bestrider kontrollavgiften står på den utskriva lappen. Om det är kommunen som gjort det kan du bestrida kontrollavgiften genom att skicka det skriftligen till adressen:

Kungsbacka kommun
Teknik Planering
434 81 Kungsbacka

Om det är till kommunen du bestrider kontrollavgiften behöver du inte betala in avgiften innan du fått svar.

Kungsbacka kommun är medlem i branschorganisationen Svepark. Det innebär att vi har förbundit oss att följa deras etiska regler för parkeringsverksamheten. Läs mer via länk nedan.