Var kan jag parkera EU-moped och mopedbil?

Så här parkerar du din EU-moped och mopedbil.

EU-mopeder med två hjul

EU-mopeder kan du parkera vid cykelställ och MC-parkeringar. Men tänk på att du inte får köra på gång- och cykelvägar med din EU-moped.

Mopedbilar med fyra hjul

För mopedbilar gäller att de ska parkera i parkeringsruta för bilar. På parkeringar reglerade för ett visst fordonsslag, till exempel personbil klass I, är det inte tillåtet att parkera en mopedbil.

Mopedbilar med fyra hjul och EU-moped med två 

Du måste betala avgift och följa de tidsregleringar som anges. OBS Detta gäller endast på parkeringar som kommunen övervakar. På privata parkeringar kan andra regler gälla.