Parkera MC, EU-moped eller mopedbil

Så här parkerar du din MC, EU-moped och mopedbil. Följande gäller på parkeringar som kommunen övervakar.

På privata parkeringar kan andra regler gälla. Du måste betala avgift och följa de tidsregleringar som anges på plats.

MC

Motorcyklar ska parkeras på skyltade MC-parkeringar eller i en parkeringsruta. På parkeringar reglerade för ett visst fordonsslag, till exempel personbil klass I, är det inte tillåtet att parkera en MC.

EU-moped

EU-moped kan du parkeras vid cykelställ och MC-parkeringar. Men tänk på att du inte får köra på gång- och cykelvägar med din EU-moped.

Mopedbil

För mopedbilar gäller att de ska parkeras i parkeringsruta för bilar. På parkeringar reglerade för ett visst fordonsslag, till exempel personbil klass I, är det inte tillåtet att parkera en mopedbil.

Platser skyltade för MC-parkering är: