Frågor & svar om parkeringsautomater

Hur betalar jag för min parkering?

Du kan betala med hjälp av mobilen eller i en parkeringsautomat. På många av våra parkeringar tar parkeringsautomaterna endast kortbetalning.

Varför kan man inte betala med mynt överallt?

För att undvika skadegörelse och det arbetsmiljöproblem som uppstår med mynthantering har vi valt att endast erbjuda betalning med kort när vi sätter ut nya automater. Det går också bra att betala via mobilen.

Får kommunen välja bort mynt som betalningsmedel?

Ja, i detta fall kan kommunen välja bort mynt som betalningsmedel. Med stöd av Trafikförordningen (1998:1276) 3 kap § 49 har kommunen mandat att meddela lokala trafikföreskrifter som begränsar betalningsmöjligheterna på allmän plats till exempelvis kort eller mobiltelefon. Läs mer på SKR:s webbplats.

Vad gör jag om automaten är trasig?

Om automaten är trasig måste du betala via telefonen, hitta en fungerande automat i närheten med samma taxa om det finns, eller välja en annan parkeringsplats med fungerande automat.

Vi har ett elektroniskt övervakningssystem som larmar om en automat är trasig. Om du ändå vill felanmäla en parkeringsautomat kan du ringa vår telefonsvarare 0300-83 41 00 och ange automatens nummer. Observera att vi inte hanterar eller besvarar några andra typer av frågor på telefonsvararen. Har du andra frågor är du välkommen att kontakta kommunens kundcenter Kungsbacka direkt 0300-83 40 00.

Får jag parkera om automaten är trasig?

Om det inte är möjligt att betala i automaten måste du betala via mobilen, hitta en fungerande automat i närheten med samma taxa (om det finns) eller välja en annan parkering med fungerande parkeringsautomat.