Laddplatser

Här finns laddplatser för elbilar i Kungsbacka.
 • Elof Lindälvs gymnasium, fyra platser
 • Parkeringen norr om stadshuset, fyra platser
 • Parkeringen söder om stadshuset, fyra platser
 • Hamntorget, två platser
 • Resecentrum, tre platser varav en snabbladdare
 • Björkris, fyra platser
 • Tingberget, Guldgubbegatan, två platser
 • Varla, Bengtsgårdsgatan, fyra platser
 • Varla, Nils Ebbesgårdsgatan, fyra platser
 • Östra Villastan, Ekstedts väg, fyra platser
 • Västanvindsgatan, fyra platser
 • Signeskulle, fyra platser
 • Kolla parkstad, fyra platser
 • Tingberget Kungsbackaskogen, fyra platser
 • Kungsbacka sjukhus V, fyra platser
 • Kungsbacka sjukhus Ö, fyra platser
 • Hammerö, Britta-Lenas gata, två platser
 • Västra Villastaden, Bissmark, fyra platser
 • Kolla, Yggdrasilsvägen, två platser
 • Hammerö, brottarklubben, fyra platser
 • Hålabäcksskolan, fyra platser
 • Aranäs stadsdel, nya badhuset, fyra platser
 • Parkeringshuset Linden vid Lindens torg, 20 platser

P-regler för att stå på laddplats

Laddplatserna är utmärkta med särskilda skyltar. Bara eldrivna fordon får parkera på laddplatserna, och fordonen förväntas vara inkopplade för laddning. Taxan är densamma som för omgivande parkering och framgår av skyltar på platsen. Boendekort gäller ej på laddplatser.

På kommunala parkeringar med laddplatser tillkommer en kostnad för laddning av elbilar. 

Elen betalas direkt till Eon som är det elbolag som Kungsbacka kommun har upphandlat för laddplatserna. Hur du betalar framgår av instruktionen på laddstolpen. Har du frågor eller behöver hjälp så är ni välkommen att ringa Eons kundtjänst på 0771 – 70 77 00 eller via länken här: Ladda elbil.

El-kostnaden som du som parkerar betalar är av självkostnadskaraktär. Det innebär att kommunen inte gör vinst på detta, utan avgiften ska bara täcka elavgift och löpande underhåll.

P-avgift som vanligt

Elkostnaden tillkommer utöver p-avgiften. P-avgiften betalas liksom tidigare via mobilen eller i en p-automat.

De kommunala laddplatserna i Kungsbacka hittar du på webkartan, under Kommunikationer.

Mer information lämnas av

Charlotta Ljungkull
Planering Trafik & Park
0300-83 50 31
charlotta.ljungkull@kungsbacka.se