Laddplatser

Här finns laddplatser för elbilar i Kungsbacka.

Här finns klara laddplatser:

 • Elof Lindälvs gymnasium, fyra platser
 • Parkeringen norr om stadshuset, fyra platser
 • Parkeringen söder om stadshuset, fyra platser
 • Hamntorget, två platser
 • Resecentrum, tre platser varav en snabbladdare
 • Björkris, fyra platser
 • Tingberget, Guldgubbegatan, två platser
 • Varla, Bengtsgårdsgatan, fyra platser

P-regler för att stå på laddplats

Laddplatserna är utmärkta med särskilda skyltar. Bara eldrivna fordon får parkera på laddplatserna, och fordonen måste vara inkopplade för laddning. Taxan är densamma som för omgivande parkering och framgår av skyltar på platsen.

Är skyltarna övertäckta med huvar innebär det att laddarna ännu inte är inkopplade. Då gäller parkering för alla fordon, inte bara eldrivna fordon, enligt gällande taxa.

Fler platser på gång

Längre fram beräknas fler laddplatser bli klara på följande platser:

 • Kolla Parkstad
 • Östra Villastaden
 • Västra Villastaden
 • Kolla
 • Varla
 • Signeskulle
 • Hammerö V
 • Hammerö Ö
 • Hålabäck

Mer information lämnas av

Enhetschef Charlotta Ljungkull
Planering Trafik & Park
0300-83 50 31
charlotta.ljungkull@kungsbacka.se